Jak określić średnicę wewnętrzną łożyska

Średnica wewnętrzna jest określana jak podano w tabeli:

Pozostałe artykuły BAZY WIEDZY