Podstawowy podział łożysk motoryzacyjnych

  • Ze względu na kierunek sił oddziałujących na łożysko rozróżniamy łożyska poprzeczne i łożyska wzdłużne, zaś ze względu na rodzaj tarcia w łożysku, na łożyska toczne i łożyska ślizgowe.
  • Łożyska poprzeczne (zwane również łożyskami promieniowymi) przyjmują siły pod kątem do osi obrotu.
  • Łożyska wzdłużne (lub poosiowe) przyjmują siły w kierunku osi obrotowej.
  • Często oba kierunki obciążenia występują w formie łączonej.

Łożyska toczne

Łożyska ślizgowe

Pasy napędowe Zestawy naprawcze Uszczelniacze Łańcuchy