HUB UNIT 2 - piasta łożyskowa drugiej generacji - typ z obracającą się bieżnią zewnętrzną dla kół nienapędzanych

Piasty drugiej generacji stosowane w kołach nienapędzanych składają się z dwurzędowego łożyska kulkowego zintegrowanego z bieżnią zewnętrzną przekształconą w piastę. Ten typ łożyska może przyjmować zarówno obciążenie promieniowe jak i osiowe. Nie wymaga dodatkowego dopasowywania w trakcie montażu. Luz jest już wstępnie ustalony. Zaletą jest łatwość instalacji. Koła i tarcze hamulcowe są mocowane do kołnierza piasty. Trzpień czopa jest wciskany do środka łożyska i mocowany za pomocą nakrętki.

Łożyska toczne

Łożyska ślizgowe

Pasy napędowe Zestawy naprawcze Uszczelniacze Łańcuchy