Szanowni Państwo,

działając w imieniu spółki pod firmą: OPTIMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu (zwanej dalej: „Spółką z o.o.”), uprzejmie informuję, że w dniu 1 marca 2022 r. poprzez wpis w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nastąpiło przekształcenie spółki pod firmą: OPTIMAL MW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kołobrzegu (zwanej dalej: „Spółką Komandytową”) w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: OPTIMAL  spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kołobrzegu.

Z uwagi na zasadę kontynuacji wyrażoną w art. 553 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółce z o.o. od dnia przekształcenia przysługują wszystkie prawa i obowiązki Spółki Komandytowej. Oznacza to, że począwszy od dnia przekształcenia, tj. 1 marca 2022 r., Spółce z o.o. przysługują wszystkie prawa i obowiązki wynikające z zawartych przez Spółkę Komandytową umów.

W związku z powyższym informuję, że począwszy od dnia 1 marca 2022 r. wszelkie dokumenty, dotyczyć będą Spółki z o.o., której dane zostały zamieszczone poniżej:

OPTIMAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

adres: ul. Bolesława Krzywoustego 93, 78-100 Kołobrzeg

kapitał zakładowy: 500.000,00 zł

KRS: 0000956996, REGON: 380386172, NIP: 6711831951

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań lub wątpliwości, uprzejmie prosimy o kontakt.