Przedstawicielstwa handlowe

Region północno-zachodni:

Adrian Rzewnik
ul. B. Krzywoustego 93
78-100 Kołobrzeg
Tel. kom: + 48 693 246 248
kolobrzeg@optimal.pl

Jarosław Judycki
ul. B. Krzywoustego 93
78-100 Kołobrzeg
Tel. kom: + 48 665 227 226
jjudycki@optimal.pl

Region północno-wschodni:

Andrzej Sorko
Tel. kom: + 48 663 214 213
olsztyn@optimal.pl

Katowice:

Andrzej Pilecki
Tel. kom: + 48 693 913 124
katowice@optimal.pl

Łukasz Wójcik
Tel. kom: + 48 722 322 324
lukasz.wojcik@optimal.pl

Kraków:

Marek Turecki
ul. Wadowicka 5
30-347 Kraków
Tel. kom: + 48 693 913 123
krakow@optimal.pl

Lublin:

Mariusz Kornacki
Tel. kom: + 48 693 913 122
lublin@optimal.pl

Poznań:

Przemysław Hok
Tel. kom: + 48 693 913 126
poznan@optimal.pl

Warszawa:

Andrzej Sorko
Tel. kom: + 48 693 913 121
warszawa@optimal.pl

Wrocław:

Rajmund Kółko
Tel. kom: + 48 693 913 125
wroclaw@optimal.pl

Polecamy

SPA nad morzem